TARTALOMP

Primipilus

a római legióban a triariusok első manipulusának centuriója (centurio primi pili, majd a centurio elhagyásával primus pilus vagy primi pilus, feliratokban rövidítve P. P.), a császárság idejében az első cohors első centuriója, ki mint ilyen rangra legidősebb volt s a tribunusokkal együtt részt vett a haditanácsban. v. ö. Centurio. Miután a centurio tovább nem mehetett előre, ha a primipilus a katonai szolgálatból elbocsáttatott, jelentékeny pénzösszeggel jutalmazhatta. A coloniákban a primipilares játszották mindig a főszerepet. Mommsen, Nomina et gradus centurionum, Eph. Epigr. 4. p. 226.

K. BÁ.