TARTALOMP

Privilegium

(priva és lex). 1) Olyan különös rendszalag vagy törvény, mely egy vagy több egyes személyre vagy néposztályra vonatkozott, tehát jussum speciale (ellentét: jussum generale, lex). Ilyen volt a lex Clodia de capite civis Romani (Kr. e. 58), mely visszaható erejénél fogva egyenesen Cicero mint a Catilinariusok kivégeztetője ellen irányult. Cic. de dom. 10. 13. 16. 17. 22. 31. 32. Sest. 34. Pis. 13. prov. nons. 19. A 12 táblás törvény elrendelte, hogy egyesekért törvényt hozni (leges privatis hominibus irrogari) nem szabad. Cic. de dom. 17. A kiváltság néha kedvezménynyel (beneficium) jár, pl. a katona nem köteles megtartani a végrendelkezés formaszerüségeit; néha hátránynyal, pl. a tisztviselő a kormányzatára bizott provinciában telket nem szerezhetett. 2) P. Augustum a. m. lex regia (l. o.)

CS. JÓ.