TARTALOMP

Procuratio

különös természeti jelenségek mint pl. földrengés, vér- és kőeső stb. (prodigia) által megjövendölt szerencsétlenségek elhárításáról való gondoskodás engesztelő áldozatokkal. Cic. div. 1, 45. Liv. 7, 6. 21, 63. V. ö. Procurator.

CS. JÓ.