TARTALOMP

Proedria

elől (az első sorokban, az orchestra közelében) való ülés joga, díszhely a színházban, melyet az athenaei népgyűlés (sok ránk maradt felirat szerint is) gyakran szavazott meg kitüntetésül kiváló vezérek, papok, idegen fejedelmek, követek számára, s mindazok számára, kik a város közügyei körül érdemeket szereztek. Jelenti a szó a proedroV-ok külön ülőhelyét és hivatalát is (l. Ekklhsia).

GY. GY.