TARTALOMP

Progymnasmata

progumnas mata. 1) Az athleták előzetes gyakorlatai (training) a gymnasiumokban nyilvános versenyjátékok előtt, kivált az olympiaiak előtt, melyek alkalmával a résztvevőknek már 30 nappal előbb össze kellett gyülniök Elisben. 2) Rhetorikai kézikönyvek, melyeknek czélja az ékesszólás elmélete és gyakorlatába való bevezetés volt, oly módon, hogy példákkal kisért útmutatásokat adtak mesék (muJoi), elbeszélések (dimghmata), chriák (creiai), közhelyek (loci communes, topoi coinoi), összehasonlítások (sugcriseiV), leírások (ecjraseiV), jellemzések (hJopoiai) ékes kidolgozására. Legjelentékenyebbek a Hadrianus idejebeli Theon p.-i (Walznál 1, 145–257, Spengelnél 2, 57–130), melyek, sajnos, végükön hiányosak. Maradtak még ránk p.-k Hermogenes és antiochiai Apollonius (4. század) neve alatt is, még későbbről (az 5. század végéről) myrai Nicolaus p.-i. Kiadások: Hermogenes: Walz, 1, 7–54. Apthonius: Walz, 1, 59–120. Nicolaus: Walz, 1, 266–420. A többi p.-író maradékait l. Walz gyűjteményének 1. kötetében.

GY. GY.