TARTALOMP

Prorogatio

meghosszabbítása valamely hivatalnak (p. magistratus), katonai főhatalomnak (p. imperii) vagy helytartóságnak (p. provinciae).

CS. JÓ.