TARTALOMA

Apparitor

hivatalszolga vagy alsóbbrangui hivatalnok. Ilyenek voltak: scribae, lictores, viatores, praecones. Az a. hivatala élethosszig tartott, míg az accensus urával együtt lépett ki a hivatalból. Az a. időközben is leköszönhetett hivataláról és azt másnak el is adhatta. Az a.-ok fizetésüket az aerariumból húzták. Testületeket képeztek s ezen collegiumokat tekintették a római libertinus aristocratiának. A provinciai hivatalnokok alatt interpretes, statores, tabellarii szolgáltak s ezen kívül még servi publici álltak rendelkezésükre (l. Officium).

H. Ö.