TARTALOMP

Protectores

vagy protectores Augusti, vagy protector lateris divini Augusti nostri, mint a név mutatja, császári testőrök voltak. Először a 3. század közepe táján tünnek fel, úgy hogy Decius (249–251) vagy Philippus (244–249) szervezhette, s a legrégibb feliratokban mindig szolgálatban álló legio-praefectusok (CIL III 3424. 3529) és a praetori cohorsok tribunusai. De legkésőbb Aurelianus (270–275) alatt külön csapattá alakittattak. A két idézett felirat Aquincumból származik, ezeken kívűl még a 10406 számú aquincumi feliratban találkozunk protectorral. Mommsen, Protectores Augusti, Eph. epigr. 5. p. 126.

K. BÁ.