TARTALOMP

Protesilaus

ProtesilaoV, Iphiclus és Astoyche fia, Podarces testvére, Laodamiának (Acastus leányának) vagy Polydorának (Meleager leányának) férje, Phylace királya Thessaliában. Ő vezette a phylacei harczosokat Troja falai alá és ő volt az első görög a ki a hajók kikötésekor a partra ugrott, de egyúttal az első görög, a kit a trójai hősök (Hector, mások szerint Achates vagy Aeneas vagy Euphor bus) megöltek. Ov. met. 12, 67. Hom. Il. 2, 695 skk. Csapatait ezután testvére Podarces vezette. Híres volt p.-nak és feleségének Laodamiának kölcsönös ragaszkodása. Catull. 68, 81. Midőn Laodamia férjének halálát megtudta, addig-addig könyörgött az isteneknek, a míg megengedték, hogy P. három órára az élők közé visszatérhessen, és midőn aztán P. másodszor is meghalt, felesége is vele halt meg. Hyg. fab. 103. Propert. 1, 19, 7. Ov. met. 12, 67. her. 13. Más hagyományok szerint P. túlélte Troja pusztulását és hazatérőben kikötött a Pallene nevű macedoniai félszigeten, a hol Scione városát alapította. Lycophr. 1911. Eleusban Thraciában volt egy herouma és egy híres jóslóhelye, ugyanott mutogatták sírját is, a mely körül csodálatos nyárfák díszlettek; az egyik hagyomány szerint a Troja felé fordult galyak korábban hajtanak, de korábban is veszítik el leveleiket. A másik hagyomány szerint, ha már olyan magasra nőttek, hogy sudaruk meglátja Troját, kiszáradnak és csak gyökerükből hajtanak ki újra. Plin. n. h. 16, 99. Anth. Pal. 7, 141, 385. Az antik művészet nem foglalkozott túlságosan sokat P. mondájával, de a ránk maradt emlékek érdekesek és értékesek; különösen kiemelendő két sarcophagus, a melyek közül művészileg elsőrendű értéket képvisel az, mely a napolii Santa Chiara templomban látható (képe Mon. Instit. 3, 40, A). A sarcophagus középső része egy halotti áldozatnak nyomait mutatja, melyekkel az aggódó Laodamia, a ki még csak rosszat sejt, felidézi férjének árnyát, a ki azután csakugyan az egyik mellékcsoporton feljön az alvilágból. Az alakok csoportosítása, a kifejezés nemessége, a technika finomságai mind annak a hellen dombormű nagymestereire emlékeztetnek.

L. M.