TARTALOMP

Proxenus

ProxenoV. – 1. ‘O BoiwtioV, Gorgias tanítványa, barátja Xenophonnak, a kivel együtt vett részt a «tizezrek» hadjáratában. Visszavonulásakor elfogatott Tissaphernestől, Artaxerxeshez hurczolták, aztán kivégezték. Xen. An. 1, 1, 11. 2, 6, 16 (itt található részletesebb jellemzése). 3, 1, 4. 5, 3, 5. – 2. Tegeából való férfi, Callibiusszal együtt élén állott a Sparta-ellenes pártnak; nagyon előmozdította Megalopolis építését, a minek befejeztét ugyan nem érhette meg, mert szülővárosában pártviszály okozta harcznak esett áldozatul. Xen. Hell. 6, 5, 6 sk. Paus. 8, 27, 2. – 3. Aphidnából való athenaei, a szent háború utolsó éveiben (Kr. e. 347) volt szerepe mint hadvezrének. Aesch. fals. leg. 37. – 4. Vezeté az amphissaiak thebaebeli segédcsapatait Fülöp ellen Kr. e. 339-ben; tőrbe csalatta magát Chares athenaei hadvezértől. Polyaen. strat. 4, 2, 8.

K. B.