TARTALOMP

Publicatio

(később confiscatio), vagyonelkobzás az államkincstár javára, a melyet lassankint minden poena capitalis maga után vont. Mint külön büntetés is szerepel hamis vádlók, ingenuitást bitorló libertinusok (Suet. Claud. 25) s olyanok ellen, a kiket incestum vagy stuprum következtében itéltek el.

CS. JÓ.