TARTALOMP

Pylaemenes

PulaimenVh, Homerus szerint (Il. 2, 851. 5, 576. V. ö. Liv. 1) a paphlagonok vezére, Priamus szövetséges társa, a kit Menelaus megöl. Mivel pedig az Ilias 13-ik énekében (643–648) újból megjelenik, holott az 5-ik énekben már elesett, ebből az ellentmondásból egyes critikusok erős fegyvert kovácsoltak az Ilias egysége ellen, viszont mások ezt az ellentmondást azzal szüntették meg, hogy két P.-t tételeztek fel.

L. M.