TARTALOMQ

Quadi

Kouadoi, a suevusok csoportjához tartozó germán néptörzs, a marcomannusok keleti szomszédai, talán ezeknek csak egy ágazata (Müllenhoff szerint); rendesen velök kapcsolatban említik őket. A Kr. u. 1. században a mai Morvaország területén laktak. Tac. ann. 2, 63. Germ. 42. Ptol. 2, 11, 11. A 166-ik évben a marcomannusokkal együtt Aquileja ostromában vesznek részt; ez időben a Morva folyótól Keletre a mai Felső Magyarország területén laktak egész a Garamig. M. Aur. Ant. eiV eauton 1, 17. A 3-ik században még inkább Kelet felé húzódnak s a sarmatákkal együtt a római birodalom határprovinciáit nyugtalanítják. Eutr. 10, 9. Amm. marc. 17, 12. 29, 6. Az 5-ik században a vandalusokkal Galliába törnek s egész Hispaniába jutnak el. Történetük utolsó idejében megint Suevi és Suavi néven fordulnak elő (l. Zeuss, Die Deutschen 462 sk. l.). A 688. á. quadus érem képét mutatja, mely a felirat szerint Vannius király pénze.

P. G.

686. Quadus érem.

686. Quadus érem.