TARTALOMA

Aquae

így nevezték a fürdőket, az ásvány- és gyógyítóforrásokat; számuk a római birodalomban igen nagy volt, melyek közül ezek voltak a legnevezetesebbek: 1) Aquae Albulae, híres kénforrás Tivoli közelében, már az ókorban is igen használták sebek gyógyítására. Strab. V. 238. 2) Aquare Aureliae vagy Colonia Aurelia Aquensis, a mai Baden-Baden, ezt valószínüleg Trajanus vagy Hadrianus alapította. 3) Aquae Calidae a Hispaniában, Galliában, Britanniában, Thraciában, Kis-Ázsiában és Africában levő nagy számú meleg forrás neve. 4) Aquae Cutiliae, ásványforrás és tó, ma Lago di Contigliano, nevét a Samniumban Reatétől keletre fekvő Cutilia várostól nyerte; azt tartották, hogy e tó Italia középpontján fekszik. A tó partján volt Dis pater (Macrob, 1, 7, 30) és Victoria (Dionys. 1, 15) temploma. A forrás vize erősen meghajtotta az embert és a belédobott tárgy csakhamar megkövesedett. Plin. 31, 10,50. 5) Aquae Labodes vagy Thermae Seluntinae, ma Sciacca, híres fürdő Sicilia déli partján. 6) Aquae Mattiacae, a mai Wiesbaden. 7) Aquae Patavinae vagy Aponus fons (l. o.), ma Bagni d’Abano, híres meleg kénforrás Padua közelében. Suet. Tib. 14. 8) Aquae Segestanae, fürdő Siciliában, Segestától északra a Simois torkolatánál, ma Bagni di Calmitto. 9) Aquae Septem, Reate közelében fekvő gyönyörű vidék, a hol több patak egyesült. 10) Aquae Sextiae, ma marseille közelében fekvő Aix, római colonia volt meleg ásványfürdőkkel, melyet C. Sextius Salvinus alapított Kr. e. 123-ban. Ennek közelében győzte le Marius a teutonokat Kr. előtt 102-ben. Plut. Mar. 18. Flor. 3, 3. 11) Aquae Statiellae, látogatott meleg fürdő, nagyszerű fürdőházakkal Liguriában, ma Acqui. 12. Aquae Tarbellae, város Aquitaniában, hideg és meleg forrásairól Plin. 31, 4. tesz említést, ma Dax.

SZ. GY.

13) Aquae Iasae, fürdőhely Felső-Pannoniában. Pliniusból (3, 148) s Ptolemaeusból (II, 14, 2) ismeretesek a Iasi, mely néptörzs után nevét kapta a fürdő s mely Daruvártól nyugotra lakott a Dráva és Száva között. De mint fürdőről egyedül egy felirat (CIL III 4121) emlékezik meg, mely elmondja, hogy Nagy Constantinus a tűzvész által elpusztított fürdőt újra fölépítette s hogy felvirágoztassa, a vásári biráskodással ruházta fel. A felirat lelhelye kétségtelenné teszi, hogy ugyanazon gyógyhatásu fürdőről van szó, mely Varasdintól délre, a mai Toplica (Töplitz) helyén fennáll.

K. BÁ.