TARTALOMQ

Quintilii

(Quinctilli), régi patricius nemzetség, mely a monda szerint a Fabiusok társaságában már Roma alapításának idejében végezte a Lupercalia alkalmával az istentiszteletet. Tagjai közül említedők: – 1. P. Quint. Varus, Kr. e. 230-ban praetor, mely állásban sikeresen harczolt Mago, Hannibal öcscse ellen az insuberek földjén. Liv. 30, 1, 18. – 2. P. Quint., római jogtudós. Cic. Quinct. 17, 54. – 3. Sextus Quint. Varus, köztársasági érzelmű férfiú,a ki a polgárháború kitörésekor Domitius Athenobarbusszal Caesar ellen fegyvert fogott, de Corfiniumban annak kezébe került. Caesar szabadon bocsátotta. Caes. b. c. 1, 23. A Philippi mellett vívott csata után Q. többedmagával öngyilkossá lett. Vell. Pat. 2, 71. – 4. Fia, P. Quint. Varus, Kr. e. 13-ban a consuli méltóságot viselte, azután (a 7-ik évtől kezdve) Syriában működött mint helytartó, a hol azonban kapzsisága és zsarolásai következtében gyülöletessé tette magát. Mindamellett neje Claudia Pulchra (Augustus császár unokahuga) révén Kr. u. 6-ban Germaniába küldték mint helytartót. Itt azonban utólérte végzete. Egyrészt kapzsiságával másrész kiméletenségével annyira magára vonta a germán törzsek ellenszenvét, hogy ezek soraiban összeesküvés támadt ellene, melynek élére a cheruscusok főnöke Arminius állott. Az úgynevezett teutoburgi erdőben vívott csatában Arminius (10-ben v. 9-ben Kr. u. őszszel) Varust lesbe csalta és három legióval együt úgyszólván teljesen megsemmisítette. A biztos halállal szemben Varus kétségbeesetten kardjába dőlt. Tac. hist. 5, 9. Vell. Pat. 2, 110 sk. Flor. 1, 12. Dio Cass. 56, 18 sk. V. ö. az irodalmat Octavianus alatt. Újabban hozzájárult: Knocke F., Das Varus-Lager bei Iburg (Berlin, 1900). Wilms A., Die Schlacht im Teutoburger Wald (Hamburg 1899). Seeck, Kaiser (Aug. und seine Zeit, Leipzig, 1902. («Vare! redde mihi legiones!» Suet. Aug. 23, 49.) – 5. Quint. Varus, Vergilius és Horatius barátja (od. 1, 18. a. p. 438). Megh. Kr. e. 23-ban. – 6. Sext. Quint. Condianus és – 7. Sext. Quint. Maximus, kiváló tehetséggel megáldott testvérek, a kik Kr. u. 151-ben közösen viselték a consulatust, 173-ban pedig Marcus Aurelius alatt közösen igazgatták Görögországot. 178-ban ugyancsak vállvetve a germánok ellen harczoltak. Commodus mindkettőjüket megölette. Dio Classius 72, 5 sk.

M. L.