TARTALOMR

Rupili.

– 1. P. Rup., kezdetben közönséges munkás, barátjának az ifjabb Scipiónak segítségével a consulságig vitte föl. Cic. Lael. 20, 73. Nagy szigorúsággal bánt az idősebb Gracchus párthíveivel. Ezután tartományába Siciliába ment s szerencsés befejezéshez juttatta Eunus (l. e.) rabszolgaháborúját. Nagy érdemeket szerzett Sicilia belső viszonyai és igazgatása tekintetében (l. Lex alatt Leges Rupiliae). Vel. Max. 2, 7,3. Oros. 5, 9. – 2. Testvére L. Rup., Scipio támogatása daczára sikertelenül pályázott a consulságért. Cic. Lael. 20, 73. Tusc. 4, 17. – 3. P. Rup. Rex, Praenestéből, Octavianustól Kr. e. 43-ban száműzve Brutushoz menekült, kinek táborában ellenséges viszonyba jutott Horatiusszal, a ki ezért egy vidám satirával (1, 7) állt bosszút.

B. G.