TARTALOMA

Acoetes

AkoithV. – 1. Ovidius leirása szerint (met. 3, 582–691) egy szegény maeoniai halász fia, kormányosa annak a hajónak, a melynek legénysége egyszer Chius szigetéről egy mámoros álomba merült szép gyermeket hozott a hajóra. Acoetes ellenezte a gyermek elvitelét, mert Bacchus istent sejtette benne. A gyermek felébredvén, kérte a hajósokat, hogy vigyék Naxosra. Meg is igérték neki, de nem tartották meg. Ekkor egyszerre borostyánlomb lepte el a hajót, a lombok közt a Bacchus kedvencz állatai, tigrisek, hiúzok, párduczok jelentek meg, a gyermek is egyszerre isteni alakot öltött, halántékai felett szőlőlevél koszorúval. A megrettent hajósok delphinekké változva a tengerbe ugráltak, kivéve az egy A.-t, a kit Bacchus megmentett és Naxosban temploma papjává tett. A rege legrégibb forrása a 7. homerusi hymnus, in Bacchum. – 2. Euander fegyverhordozója, később Euander fiának, Pallasnak bajtársa. Verg. A. 11, 30 sk. 85.

F. G.