TARTALOMS

Sadyattes

SaduatthV. Ardys fia, Lydia királya volt, valószínűleg Kr. e. 629–617-ben uralkodott. Herodotus szerint (1, 16–18) uralkodásának utolsó hat esztendejében a miletusiakkal háborúskodott; ezt a háborút azonban csak fia és utóda Alyattes birta öt év mulva befejezni.

SZI. GY.