TARTALOMS

Salonae

Salwnai, Ealwn, Dalmatia fővárosa, a még most is így nevezett tengeröböl mellett; strategiai helyzete és kikötője miatt a rómaiakra nézve rendkívül jelentékeny pont volt, úgy hogy mindjárt a város meghódításakor coloniává tették. S oly terjedelmes vala, hogy külvárosai egész a Kliszura nevű hágóig értek, a melyen át a városhoz az egyetlen szárazföldi út vezetett. E város környékén született Diocletianus császár, a kinek ott pompás villája és kertje volt, melyet maga művelt. Miután a gótok Salonaet elpusztították, lakosai Spalatumban (m. Spalato) telepedtek le. Caes. b. c. 3. 8, 9. Strab. 7, 315. Eutr. 9, 27, 16. S. romjai még a 17. században igen jelentékenyek voltak, azóta azonban köveit mindenfelé széthordták, úgy hogy csak egy kis falu őrzi még S. nevét. V. ö. Schneider R., Drei römische Städte: Aquileia, Pola, Salona (Prag, 1893). Jelic és Ruitar, Guida di Spalato e Salona (Zara, 1894).

P. K.