TARTALOMS

Salva

a hogy az Itinerarium Antonini (266) s Ptolemaeus (2, 15, 4: Saloua) is nevezik, a Duna jobb partján, Aquincum és Brigetio között feküdt. Ptolemaeus a parti városok között említi nevét, a mint pedig az Itinerariumból megtudjuk, Ulcisia castra (Szentendre) után a harmadik állomás (mansio) volt, 32 r. mérföldnyi távolságban. A legközelebbi állomás hozzá ad Herculem castra (Pilismaróth) csak 8 r. mérföldre állott. Mindkét távolsági méret szerint Salva legjobban Esztergom fekvésének felel meg. Esztergom mellett került napfényre a CIL III 3653 felirat, melyből megtudjuk, hogy 371-ben a legio I. Martiorum a Duna balpartján a Quadi területén 48 nap alatt egy burgust épített fel, melynek Commercium nevéből azt kell következtetnünk, hogy ott jöttek össze vásárra a rómaiak és barbárok. A CIL III 3651. 3652. 3655. 3656. 3657 feliratokra a várban akadtak, a hová igen könnyen máshonnan kerülhettek. Csak a CIL III 3654. 3658 feliratokról állítható bizonyosan, hogy Esztergom területéről valók. Mindkettő sírfelirat, minden jelentőség nélkül.

K. BÁ.