TARTALOMS

Salyes, Salyi, Salluvii

SalueV, a liguriai néptörzsek leghatalmasabbika. Strab. 4, 203. Laktak nyugatra az Alpesektől, a Rhodanus és az Alpes maritimae közti tengerparton. Plin. 3, 5, 7. Liv. epit. 47. Területükbe esik Arelate, Massilia, Aquae Sextiae stb. Több apró népségre (Commoni, Segorcii, Avatici, Desuviates, Tricorii stb.) oszoltak, kik ellen a rómaiak hosszas és véres harczokat folytattak. Liv. 31, 10. Strab. 4, 178. 180 skk.

V. I.