TARTALOMS

Santra

régi római grammatikus, Varro és Cornelius Nepos kortársa, írt több művet, egyet de verborum antiquitate, egyet de viris illustribus, értelmezett régi római költőket. Sokat emlegetik, főleg irodalmi kérdéseknél, pl. quint. 12, 10, 16. Gell. 7, 15. Suet. gramm. 14. Hieronymus stb. Martialis (11, 2, 7) döczögősnek, salebrosusnak mondja. Tragoediát is írt.

SZ. J.