TARTALOMS

Sardanapal

SardanapalloV, máskép KonoskogkoloroV, Ctesias szerint az utolsó assyriai király, Ninus után a 30-ik uralkodó, asszonyias, festett és elpuhult életet élt ugyan, azonban a mediai Arbaces és a babyloniai Belesys támadását mégis vitézül megállta és végre Ninivének két évi ostrom folytán történt bevétele után önmagát és kincseit máglyán elégette. Tehát mint férfiú ugyanolyan tulajdonságokat egyesített magában, mint Semiramis (lásd ezt) nő létére. Valamint Semiramis e kettős mivoltában Istar v. Derceto istennő sajátságait tünteti fel, úgy S. Baal Melkart isten vonásait mutatja. Azonban történeti alapja is van a mondaszerű elbeszélésnek: Egyrészt a fényűző és buja udvari élet Asurbanipal, az utolsó nevezetes assyriai király alatt, másrészt 2-ik v. 3-ik utódjának Saracusnak (ass. Assur idil ili) tragikus bukása a birodalom rohamos elpusztulásakor. Diod. Sic. 2, 23 sk. Strab. 14, 671 sk. Arr. 2, 5, 2 sk. Cic. Tusc. 5, 35 fin. 2, 32. Lucian, dial. mort 2. Ov. ib. 312. V. ö. Duncker, Gesch. des Alterthums, 2. köt. 4. kiad. 334 sk. l.

P. K.