TARTALOMS

Saso

Sasw, Saswn, tengeri rablók kikötőhelyéűl szolgáló kis szikla-sziget Epirus partja közelében, átellenben az Acroceraunia hegyfokkal, a melylyel valószínűleg összefüggött. Mai neve Szaszeno. Pol. 5, 110.

ZS. B.