TARTALOMS

Satyrus

SaturoV. – 1. az attikai Cephisia demosból, oligarchikus hajlamú tanácstag az AigoV potamoi-nál vívott csata idejében. A harmincz zsarnok alatt a tizenegyes bizottság tagja volt; Theramenes kivégzése után valószinűleg őt is fölvették a harmincz közé. Xen. -Hell. 2, 3, 54 skk. – 2. I. S., a bosporusi birodalom királya 407–393-ban Kr. e., az athenaeiek jó barátja, Theodosia ostrománál esett el. – 3. II. S., 310 körül esett el rövid uralom után testvérével való harczban. – 4. Görög költő, ki az anthologiában mint néhány epigramma szerzője szerepel; lehet, hogy az egy név alatt fennmaradt epigrammák két szerző művei. – 5. Szinész, Demosthenes ösmerőse. Plut. Demosth. 7. – 6. Tudós orvos, Galenus mestere, commentariusokat írt Hippocrates műveihez. – 7. Peripatetikus Kr. e. a második században, egy nagyobb biographiai munka (bioi) szerzője, melyben irók, bölcselők, államférfiak életét írta meg; második műve, a peri caracthrwn, Theophrastus utánzására vall. Töredékei Müllernél, Fragm. Hist. Graec. 3, 159–166.

S. K.