TARTALOMS

Saufeji.

– 1. C. Sauf., Kr. e. 100-ban quaestor volt s mivel Safurninus terveit támogatta, vele együtt halt meg. Cic. Rab. perd. 7, 20. App. b. c. 1, 32. – 2. L. Sauf., a tudós Atticus barátja, a kinek közbenjárására visszakapta a triumvirektől eladott jószágait. Nep. Att. 12. Cic. Att. 7, 1. 15, 4. 14, 18. Az utóbbiból következtetik, hogy történeti munkát irt s hogy ugyanaz, a kit Servius (Aen. 1, 6) említ.

SZ. J.