TARTALOMS

Saxones

SaxoneV, germán néptörzs, melynek neve először Ptolemaeusnál fordul elő (2, 11, 7); Tacitus nem említi. A név nemzeti fegyverük nevétől, a sahs (kard, kés) szóból származik. Legrégibb lakóhelyük az Elbától Északra, a mai Holstein területén keresendő, innen idővel Dél felé húzódnak s elfoglalják a Chauci és Langobardi elhagyott területeit. A 4. század óta a római birodalmat háborgatják, az 5. században egy részük átkel Britanniába s ott megtelepedik. 531-ben a frankokkal szövetkezve Thüringia egy részét foglalják el, Nagy Károly uralkodása alatt a szászok a frank birodalom hatalma alá kerülnek s a keresztény vallásra téríttetnek.

P. G.