TARTALOMS

Scaptii.

– 1. P. Scapt., 446-ban Kr. e. rávette a rómaiakat, hogy állítólagos régibb foglalás jogán maguk vegyék birtokukba azt a vitás földdarabot, a mely fölött a római népnek kell vala dönteni Ardea és Aricia között. Liv. 3, 71 skk. – 2. M. Scapt., rávette 50-ben Kr. e. Cicero proconsult, hogy egy vitás ügyben Cyprus szigetén Brutus és Salamis lakósai között a döntést halaszsza el és bizza utódjára. Cicero Brutus ellen akart dönteni, Cicero a Scaptiustól kért praefecturát megtagadta. Cic. Att. 5, 21. 6, 1.

SZ. J.