TARTALOMS

Scauri

több római gens mellékneve; l. pl. Aemilii, VI; Aurelii, 11.