TARTALOMS

Scenitae

Skhnitai, a sátrak alatt élő sivataglakó törzsek általános elnevezése, kivált az arabiai nomádoké; gyakran Strabónál.

P. K.