TARTALOMS

Schedius

ScedioV. – 1. Iphitus fia, Epistrophus testvére, a kivel közösen vezették a phocisiakat a trójaiak ellen. Hom. Il. 2, 517 skk. Hector kezétől esett el (Il. 17, 306 skk. Paus. 10, 4, 1), de barátai hamvait Troja alól haza vitték és Anticyrában (Phocis) temették el. Paus. 10, 36, 10. A delphibeli tanácsterem (lesche) falán alakja meg volt festve. Paus. 10, 20, 2. – 2. Phocisi vitéz, Perimedes fia, Hector kezétől esett el. Hom. Il. 15, 515.

L. M.