TARTALOMS

Scisth odoV

azon út neve, mely Delphiből a Parnassus hegység lejtőin át északkeleti irányban Daulis felé s innen tovább vezetett; a «szakadékos út» nevét onnan nyerte, hogy eleinte egy óriás hegyszakadékon át vezetett, azután Delphitől Keletre 2 mérföldnyire két ágra szakatt (innen treiV keleuJoi, ma ta Stenh a neve); az egyik ág Daulis felé, a másik meg Ambrysuson át déli irányban Boeotia felé Lebadeába és Strisibe vezetett. Ez utóbbi uton szállitották az athenaebeliek évi ajándékaikat a delphibeli Apollo templomába. Az Oedipus által meggyilkolt Laius király siremléke a három út találkozó pontján volt. A kereszt-út mostr to staurodromithV MpardanaV vagy tou Mega nevet visel a hős Ioannes Megas tiszteletére, ki a rablókkal vívott harczban hősi halált halt 1856-ban. Soph. Oed. tyr. 733. 1411. Eur. Phoen. 38. Paus. 10, 5, 3. V. ö. még a Phocis cz. czikket.

K. J.