TARTALOMS

Scironides.

– 1. SkirwnidhV, athenaei hadvezér a peloponnesusi háborúban, Kr. e. 412-ben az argosiakkal szövetkezve Miletus mellett a peloponnesusiak és miletusiak ellen harczolt. Mikor az athenaeiek győzedelmeskedve egészen Miletus falai alá vonultak de az argosiak vereséget szenvedtek, Pisander bevádolta őt és le is tették a fővezérségről. Thuc. 8, 25. – 2. SkirwnideV, SkiradeV petrai, Scironia saxa (Plin. 4, 7), a Corinthustól az Isthmuson áthúzódó Geranea hegységnek keleti része. Erre vonul a scironi út (h SkirwniV), melyet már az ó korban is veszélyesnek tartottak; ma Kakiszkala, «gonosz szoros». Sciron (Ov. met. 2, 145 sk. 7, 144) az útat állitólag csak gyalogosok, Hadrianus két kocsi számára törette ki rajta. A monda szerint a sziklák Sciron hires rabló csontjaiból valók voltak, a kit Theseus ölt meg; azért a sziklák enageiV (átkozottak) voltak. A szilák egyik legmeredekebbikéről (MolouriV petra) vetette magát a tengerbe Ino fiával Melicertesszel együtt, mikor férje Athamas thebaei király üldözőbe vette. Hdt. 8, 71. Strab. 9, 391. 393.

K. B.