TARTALOMS

Scirtus

SkirtoV, a Belichas (m. Belikh) k.-i mellékfolyója Mesopotamiában, melylyel együtt öntözte az országot; Edessa és Carrhae a S. partján volt; mostani neve Drajzán, ugyanazt jelenti, a mit a régi: a víz szökellő folyását.

P. K.