TARTALOMS

Scopadae

Skopadai, thessaliai, Crannon városában uralkodó nemzetség, melynek egyik tagját, Diactoridest már Kr. e. 600 körül említik mint Agaristének, a sicyoni Clistenes leányának kérőjét. Hdt. 6, 127. A nemzetség egy másik tagja Kr. e. 500 körül hires volt gazdagságáról és arról, hogy magához fogadta Simonidest, a ki róla egy költeményt írt, s a ki nála egy lakoma alkalmával a szoba tetőzet összeomlásánál csodálatosan megmenekült. Quint. 11, 2, 11 sk. A nemzetség egyik későbbi tagja a peloponnesusi háború idejében élt, jó barátja volt az ifjabb Cyrusnak és Socratesnek menedékhelyet ajánlott föl. Ez idő tájt Kr. e. 405-ben alakultak át a tartomány viszonyai a pheraei Lycophron győzelme következtében, a mikor is a S. nemzetségnek hatalma megtörött. Plut. Cim. 10. Cic. de or. 2, 86. Xen. hell. 6, 1, 19. Liv. 36, 11. Plin. 4, 8.

K. B.