TARTALOMS

Scopae

vad myrtusból, ritkán pálmagalyakból készült seprű, melylyel a szobákat seperték. Hor. sat. 2, 4, 83.

SZ. GY.