TARTALOMS

Scriptores historiae Augustae;

e közös név alá szoktak összefoglalni hat történetírót, kik a római császárok életrajzait írták meg Hadrianustól Numerianusig, tehát 117–283. Kr. e. Ez írók nevei: Aelius Spartianus, Vulcatius Gallicanus és Trebellius Pollio, a kik Diocletianus alatt, továbbá Flavius Vopiscus, Aelius Lamparidus és Julius Capitolinus, a kik Constantinus alatt éltek. Ez életrajzok minden mélyebb történetírói felfogás nélkül és nem classikus stilusban vannak ugyan irva, mindazáltal jobb források hiányában nélkülözhetlenek azoknak, a kik ez időnek történtével foglalkoznak. A gyüjteményt abban az alakban, a mint most előttünk fekszik, valószinüleg későbbi időben állitották össze. Kiadások: Casaubonus (1603 és 1620), Jordan és Eyssenhardt (1864), H. Peter (2. kiad. 1884).

N. G.