TARTALOMS

Securitas

római megszemélyesítése a biztonságnak, még pedig ép úgy az egyénre mint az államra vonatkozólag. Ennek a tágabb és szűkebb fogalomnak felelnek meg S. következő melléknevei: publica, reipublicae, orbis et populi r., perpetua, cognationis. Ebben az értelemben jelenik meg érmeken és az istentiszteletben, mely utóbbi körülményről ismételt felirati bizonyságaink vannak. Ezek közül az első az, midőn az Arvalis testvérek testülete áldozatot mutat be S.-nak azon alkalomból, hogy Piso Licinianus örökbe fogadása által Galba császár kormányzata továbbra is biztosítottnak látszott. CIL 6, 2051. 1, 30. Ugyanúgy fogadtak neki Praenestében egy oltárt (CIL 14, 2899) és Cirtában egy érczszobrot. CIL 8, 7195. A művészet is foglalkozott vele, sajnos a nélkül, hogy kiválóbb emlékek maradtak volna reánk. Mint tisztes matronát ábrázolták, a mint keresztbe vetett lábakkal ül vagy pedig oszlophoz támaszkodik s jobbját feje mögé tartva nyugodtan tekint maga elé. Jelvényei: uralkodó bot, babér, bőségszarv, olajág. Hirt, Mythol. Bilderbuch, 109. Wieseler, Abhandungen der Göttingischen Gesselschaft der Wissenschaften 30, 37 skk. Wissowa, Religion und Kultus der Römer München 1892, 278. lap.

L. M.