TARTALOMS

Selge

Selgh, jelentékeny város Pisidiában, a Taurus déli lejtőjén levő hegyvidéken, Nyugatra Eurymedontól, mely itt a Pamphyliai tengerhez tör magának utat. A Cesbedium fellegvárban volt Herának egy temploma. A város harczias lakói, a SelgeiV, virágzás korában husz ezren, a lacedaemoniak utódaiul tekintettek és mindig függetlenek voltak. Pompás romok ma Szirg név alatt. Strab. 12, 570 skk. Arr. 1, 28, 1. Pol. 5, 76, 2.

E. B.