TARTALOMS

Sella

általános neve a rómaiaknál mindenféle széknek. Alak és díszítés szerint megkülönböztették a hát- és kartámlás trónt (JronoV, solium, l. ezt), a kényelmes karosszéket (caJedra, cathedra) és a támlátlan ülőkét (dijroV, sella). Hogy a Homerusnál előforduló különböző nevű székek (clinthr, clismoV, clisia) miben különböztek egymástól, ma tudni nem lehet. A rómaiaknál volt az említetteken kívül még a bisellium, két személyre való szék, a mely, mint a sella curulis Romában, a provincialis városokban a decuriók hivatalos ülőhelye volt; a subsellium vagy scamnum, pad. A szék támláit és lábait szerették stilizálni, a mint ókori fal- és vázaképek és fennmaradt székek mutatják, s kedveltek és elterjedtek voltak az összehajtásra való tábori székek, rendes házi használatra is. Az antik székek különböző alakjait a 732. és 733. ábra tünteti föl. A 732. ábrán; a) támlátlan összehajtó szék, dijroV okladiaV, márvány relief után; b) összehajtható ülőke, vázakép után; c) klismoV, kényelmes háttámaszszal; d) a JronoV-nak támla nélküli (ritkább) alakja, vázakép után. A 733. ábrán: a) dijroV, relief után; b) karosszék, JronoV, relief után; c) clismoV, d) összehajtható ülőke, vázakép után.

F. G.

732. Antik székek.

732. Antik székek.

7<br/>733. Antik székek.

733. Antik székek.