TARTALOMS

Sella curulis

karatlan hivatalos szék, a curulis magistratusok kitüntető jele (insigne), 4 S-formára hajlott s párjával keresztbe illesztett, vagy 4 egyenes lábon, elefántcsontból, márványból vagy fémből, csinos faragással vagy metszetekkel díszítve (734. á.). Julius Caesarnak aranysellát ajándékozott a senatus. Suet. Caes. 70. Dio. 44, 6. A curulis tisztviselők ilyenen ültek hivatalos működésük alatt s magukkal vitték a táborba is. Hasonló hivatalos széket használtak a császárok, csakhogy nem ragaszkodtak benne az eredeti formához.

CS. JÓ.

734. Sella curulis.

734. Sella curulis.