TARTALOMS

Semnones, Sennones

SemnwneV, SemnoneV, a suevusok csoportjához tartozó germán néptörzs. Tac. Germ. 39. ann. 2, 45. Strabo 7, 200. Vell. Pat. 2, 106. Régi lakóhelyeik az Elbe és Oder között a Spree és Havel folyók vidékén keresendők. Később a thüringiai erdőtől Délre eső területre húzódnak; 213-ban Caracalla idejében még a limesen kívül esnek, de nemsokára átlépik ezt s délfelé vonúlva egész a Bodeni tóig terjeszkednek. Majd letünik nevük, kétségkívül az alemannus név váltotta fel, ők voltak magva az e réven ismert néptörzsnek, l. az Alemanni czikket és Müllenhoff, Altertumskunde, 4, 456.

P. G.