TARTALOMS

Semones

valószínűleg egy tőből eredt a sero, semen, semino szavakkal, a melytől a Semonia istenasszony is nevét vette és a mely nyilván a vetés fogalmával függ össze. A S. többes szám és a római mythologiában a Laresekkel hasonló lényeket jelent; olyanokat, a melyek közösen alkotnak egy fogalmat, úgy mint később a Geniusok. Tanuskodik erről a Semunis alak az Arvalis testvérek ritualis érdekében és a Semuni alak a corfiniumi fogadalmi föliratban. Az a későbbi magyarázat, a mely szerint S. a m. Semihomones (= Semihomines), magyarul félemberek, félistenek (Mart. Cap. 2, 156. Fulg. exp. serm. ant. p. 561. M), nem egyéb mint czélzatos szójáték. A S. egyes száma a Semo Sancus összetételben (lást Sancus) fordul elő. V. ö. Preller, Römische Mythologie 3. kiad. 1. köt. 90, 2. jegyzet. Wissowa, Religion u. Kultus der Römer, 120. l., 4. jegyz. Buecheler, Rheinisches Museum, 33, 281.

L. M.