TARTALOMS

Senaculum.

1) A senatorok gyülekező helye a comitium mellett a Graecostasis felett (Varr. l. l. 5, 156), később a senatus gyülés-helyisége. Festus (p. 518 Th.) hárma sorol fel, egyik a Capitolium és Forum között a Concordia temploma helyén, tehát a comitium közvetlen közelében volt, a másik a porta Capena mellett, a harmadik Bellona templománál a Circus Flaminius mellett, a hol a külföldi követeket szokta a senatus fogadni. – 2. Senaculum mulierum, e helyet Heliogabalus jelölte ki a Quirinalison; az asszonyok itt határozatokat (senatus consulta ridicula, Lampr. Hel. 4) hoztak az asszonyi ruházatra, rangra, tiszteletadásra vonatkozólag.

F. G.