TARTALOMS

Senatus municipalis.

A municipiumokban, coloniákban és praefecturákban már régtől fogva volt senatus (senatus, ordo decurionum, ordo, curia) az ottani dictator vagy praetor oldalán, a melynek a szervezete és működése hasonló volt a római tanácséhoz; tagjai decuriones, később curiales néven fordulnak elő. Hatáskörük attól függött, milyen viszonyban voltak az illető városok Romához. Találunk senatusokat provinciai városokban is. A császárkorban jobbára egyforma hatáskörben mozognak; nevezetesen mindannyian egyformán gyakorolják a város kormányzatát s a városi magistratusok és a papok választását. Csakhogy a decuriói állás a császárság idején oly sok teherrel kötődik össze, hogy inkább nyűgnek tekintik, mint kitüntetésnek.

CS. JÓ.