TARTALOMS

Sentii.

Nevezetesek: – 1. C. Sent., Kr. e. 89-ben praetor; tartományában Macedoniában eleinte sikertelenül harczolt a thraxok ellen, de utóbb legyőzte őket. Cic. Pis. 34. 84. Oros. 5, 18. Liv. ep. 70. – 2. Sent. Saturninus, Sextus Pompejusnak oly buzgó híve volt, hogy nála maradt még Kr. u. 39. után is, a mikor már szabad volt volna Italiába mennie, és csak 35-ben csatlakozott Antoniushoz. App. b. c. 5, 139. – 3. C. Sent. Saturninus, Kr. e. 19-ben consul, ki a míg Augustus Keleten járt, rendkívüli szigorúsággal járt el a méltatlan hivatalkeresőkkel, csalókkal és zsarolókkal szemben s a Kr. e. 10-ben Syriát kapta tartományául, a melyet hosszú időn át kormányzott. Kr. u. 4-ben és 5-ben részt vett Tiberiusnak germaniai hadjárataiban. Vell. Pat. 2, 92. 105 skk. Dio Cass. 54, 10. 55, 28. – 4. Cn. Sent. Saturninus, alvezér Syriában Piso ellen Germanicus halála után Kr. e. 119-ben. Tac. ann. 2, 74 skk. – 5. Cn. Sent. Saturninus, Caligula halála után ajánlta a köztársaság helyreállítását. Jos. ant. Jud. 19, 2. Dio Cass. 60, 1. – 6. Sent Augurinus, az ifjabb Plinius barátja, ki megőrzött egy töredéket költeményeiből (ep. 4, 27).

B. G.