TARTALOMS

Septimii.

– 1. Sept. Scaevola, római senator; 71-ben Kr. e. zsarolás miatt elitélték. Cicero Verr. 1, 13, 38. – 2. C. Sept., 57-ben Kr. e. mint praetor tevékeny részt vett a Cicero visszahívása érdekében indított mozgalomban. Cic. post red. in sen. 9. – 3. L. Sept., részt vett a kalózháborúban Pompejus alatt mint hadi tribunus, majd Gabinitusszal Aegyptusba ment és ott maradt Ptolemaeus Auletes védelmére. Ő volt Pompejus gyilkosa. Dio Cass. 42, 3. Plut. Pomp. 78. Caesar b. c. 3, 103, 104. – 4. Lásd Severi, 3. – 5. Horatius egy barátja (ep. 1, 9. od. 2, 6). – 6. a. Sept. Serenus, római költő, körülbelül Hadrianus idejéből; írt egy opuscula ruralia cz. pásztordalt, melyből némi töredék fenmaradt (Baehrens, Fragm. poet. Rom. 384. Wernsdorf, Poet. Lat. min. 2, 279). A metricában igen jártas volt.

I. B.