TARTALOMS

Serdica, Sardica

Serdikh, Sardikh, előbb Thraciához, a Kr. utáni 3-ik századtól pedig Dacia inferiorhoz tartozó város neve; később Moesia fővárosa volt; termékeny vidéken, az Oescus (m. Iszker) forrásainál, a Naisuból Philippopolisba vezető országút mentén épült; neve a Serdi thraciai néptől eredt. Később Ulpia nevet kapott. Közelében született Maximianus császár. Attila elpusztította; utóbb Triadicza nevén helyreállították; ma Szofia mellett levő romok (bolgárul Szredecz).

P. K.