TARTALOMS

Servitus poenae.

A szolgaság büntetésből is beállhatott, pl. a ki megszökik a census vagy hadi szolgálat elől, vagy a matrona, a ki idegen rabszolgához alacsonyítá le magát (SC. Claudianum). Alacsony állású emberek (personnae humiles) és közönséges gonosztevők ellen igen gyakori büntetés volt a közmunkára (opus publicum), nevezetesen bányamunkára (ad metalla, ad salinas) és (egész Cosntantinusig) állatokkal és emberekkel szemben élethalál-harczra (ad bestias, ad ferrum) való elitélés (condemnatio). S. p. volt ezek neve, mert capitis deminutio maximával (l. o.) voltak összekötve, sőt az opus publicum testi fenyítéssel is.

CS. JÓ.