TARTALOMS

Sibuzates

nép aquitaniai Galliában, a Pyrenaeus hegyek alján; fennmaradt a Bayonne mellett Sobusse v. Saubusse nevében. Caes. b. g. 3, 27.

V. I.